„Máte-li systém Bytová agenda nebo DOMUS, budete vždy v pohodě.“


Bytová agenda       DOMUS

pro správce domů, bytů a nebytových prostor


     Firma SysAg se od roku 1990 zabývá počítačovým zpracováním správy bytového a domovního fondu. V současné době využívá našich služeb přes 100 subjektů v západočeské, jihočeské a středočeské oblasti - městské, obecní úřady a organizace jimi řízené, bytová družstva, soukromé realitní firmy spravující bytový fond nebo organizace spravující vlastní bytový fond.

     Naší zásadou je vždy co nejužší spolupráce (doladění výpočtu nájemného přesně dle legislativních předpisů, úpravy nájemného, konkrétní rozúčtování apod.) s každým zákazníkem i v období po ukončení záruční doby. Systém se stále vyvíjí, sleduje legislativní změny a požadavky zákazníků, kterým se snažíme co nejvíce vyhovět a pomoci i poradenstvím v oblasti správy nemovitostí.