Představení software Bytová agendaSoučástí systému BYTOVÁ AGENDA v.2001 jsou především moduly:

Nájemné – evidence uživatelů bytů a nebytů, jejich předpisů a plateb; určení nájmu
Pasporty – technické údaje o domech a bytech; podklady pro určení nájmu
Rozúčtování služeb – určení podílu jednotlivých nájemců na nákladech služeb spojených s užíváním bytu vynaložených na daný dům

Jednotlivé moduly spolu automaticky spolupracují. Moduly Nájemné a Rozúčtování služeb lze používat bez naplnění dat modulu Pasporty.
Systém při instalaci již obsahuje Číselníky (podpůrné databáze – např. místa, zařizovací předměty, kategorie bytu) vyplněné způsobem odpovídajícím vyhl. 176/93Sb. a násl.

V současné době se zaměřujeme na vývoj nového uživatelského prostředí, které Vám nabídne více komfortu a snažší ovládání v rámci operačního systému MS Windows.

-== PŘEDSTAVENÍ PROGRAMU A CENÍK ==-